Atıkların Sınıflandırılması

Atık Nedir ? Atığın tanımı kısaca kullanım süresi dolmuş ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken maddeler olarak tanımlayabiliriz. Çöp ise içinden, kağıt, cam, metal, plastik gibi parçalar ayrıldıktan sonra geride kalan ve hiçbir şekilde kullanımı mümkün olmayan artık malzemeye çöp denir. Peki Atık Türleri Nelerdir? • Evsel Atıklar: Evlerden kaynaklanan atıklar, ticari atıklar, idari atıklar ve pazaryerlerinden kaynaklanan atıklarla benzeri artık malzemelerin kullanılamaz ve çöp durumuna gelmiş atıklara verilen addır. • İnşaat Atıkları: İnşaat yapımı esnasında ortaya çıkan atıklardır. • Tehlikeli Atıklar: Genellikle türü, doğası ve miktarı gereği insan sağlığı, hava, su kalitesi üzerinde risk teşkil eden, patlayıcı - yanıcı özellikli, bulaşıcı hastalık yaratan patojenlerin gelişmesine elverişli atıklardır. • Tıbbi Atıklar: Sağlık kuruluşları, laboratuarlar ve araştırma kurumları tarafından üretilen tüm atıklarla evde tıbbi bölüm işleri (diyaliz, insülin, enjeksiyon vs.) gibi küçük dağınık kaynaklardan ortaya çıkan her türlü atıklardır. • Ambalaj Atıkları:Üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil çevreye atılan , bırakılan satış, ikincil ve nakliye ambalajlarının atıkları. • Atık Pil ve Akümülatörler:Yeniden kullanılabilecek durumda olmayan, evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi gereken kullanılmış pil ve akümülatörlerdir. • Atık Yağlar: Yağ belirli bir kullanım süresi sonunda fiziksel ve kimyasal olarak kirlenir, orijinal yapısı bozulur ve artık işlevini yerine getiremez hale gelmesidir. • Atık Lastikler: Belli kullanım sonunda fiziksel ve kimyasal olarak değişerek amacı için kullanılamayacak duruma gelen lastiklerdir. Atıklar Nasıl Sınıflandırılır? Atıkların kaynağına, bileşimine ve özelliklerine göre sınıflandırılması; toplama, taşıma ve bertaraf sistemlerinin tasarımı, tesisi ve işletilmesi, geri kazanılabilir maddelerin ekonomiye kazandırılması ve bu atıklardan enerji üretimi açısından son derece önemlidir. Sınıflandırma işleminde değişik yaklaşımlar olmasına karşın genellikle atıklar; • Bileşimine ve ihtiva ettiği maddelerin özelliklerine, • Kaynaklarına göre atıklar olmak üzere 2 şekilde sınıflandırılmaktadır. Bileşimine göre atıklar; • Organik 1: Kompostlaştırma işlemine tabi tutulabilen ve yanabilir organikler (bitkisel, hayvansal, kağıt, tekstil atıkları...) • Organik 2: biyokimyasal ayrışması imkanız yada çok yavaş olan organikler (odun, kağıt, deri, lastik, kemik, plastik atıklar) • İnert maddeler: yanmayan maddelerdir.(cam atık, porselen atık, taş ve kil atıkları) Kaynaklarına göre atıklar; • Evsel Atıklar • İnşaat(Hafriyat) Atıkları • Tehlikeli Atıklar • Tıbbi Atıklar • Ambalaj Atıkları • Atık Pil ve Akümülatörler • Atık Yağlar • Ömrünü Tamamlamış Lastikler(ÖTL) • Ömrünü Tamamlamış Araçlar • Elektronik Atıklar şeklinde kategorilere ayrılmıştır.


Ziyaretçi Sayısı :

Adres : Saray Mah. 2.cadde No:5 Kahramankazan/Ankara
Tel : 0312 815 1142
Fax : 0312 815 1342
Mail: info@sngmetal.com

© 2018